جستجوی در سایت

  • تهران خیابان کوی نصر خ بلوچستان کوچه 15 کوچه کارون پلاک 3 زنگ 2

  • تلفن: 02186014395

خانه

طراحی و مدیریت کارزار تبلیغات

طراحی و مدیریت کارزار تبلیغات

امروزه در عصری به‌سر می‌بریم که عرصه تجارت هر روز تنگ‌تر و پیچیده‌تر می‌شود و خلق نوآوری‌ها، تولید و فروش کالا محور فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. تولید انبوه که از ویژگی‌های عصرنوین است، فروش انبوه را نیز به همراه داشته، بنابراین همواره شرکت‌های تجاری بزرگ جهت فروش و تولید بیشتر، نیازمند آن هستند که در نگرش، بینش، دانش و رفتار خرید مخاطبان خود تغییراتی اساسی ایجاد نمایند. با ظهور اقتصاد رقابتی مفاهیمی چون مشتری مداری و کسب رضایت مشتری، پایه واساس کسب و کار تلقی شده و شرکتهایی که بدان بی توجه باشند از صفحه بازار حذف می‌شوند. از این رو با درک دقیق موارد یادشده به طراحی و مدیریت کارزار تبلیغات با شیوه‌های ذیل می‌پردازیم:

طرح کلی یک برنامه هماهنگ و هدایت شده تبلیغاتی (advertising compaign)
مطالعه وضعیت فعلی و تهیه گزارش شناخت (شناسایی محصولات، مشتریان، رقبا، عوامل توزیع و شرایط محیطی)
طراحی استراژی و راه‌های رسیدن به اهداف
تعیین اهداف کوتاه مدت وبلند مدت و کمی کردن آنها
طراحی استراژی‌های خلاق و دستیابی به ایده‌ها، خلق شعار و پیام، انتخاب جاذبه وتکنیک تولید، طرح‌های مطبوعاتی سناریو برای تیزر‌ها و پیام‌ها و طرح های تبلیغات.

تعیین رسانه‌های اصلی و فرعی – ابعاد، اندازه، تعداد، زمان، تکرار، تیراژ 
زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها
تخمین بودجه اثر بخش
تهیه جدول نهایی بودجه کمپین.
تست برنامه‌ها قبل از اجرا (pere test)
اجرای برنامه‌ها
محاسبه ثمر بخشی برنامه‌ها بعد از اجرا ( post test)